02. 10. 2020 10:55

#Odpíšeme Ti - Ako sa dieťa stane agresorom?

O tom, ako sa dieťa stane agresorom nám viac povedala PaedDr. Petra Arslan Šinková. Pozrite si video.

Nadácia Markíza sa v boji proti šikanovanou a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie, a spoločne pripravili projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň priniesť aj osvetu o probléme šikanovanie medzi deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách aj rodinách. A tak vznikol projekt ODPÍŠEME TI.

O tom, ako sa dieťa stane agresorom nám viac povedala PaedDr. Petra Arslan Šinková. Pozrite si video:

 

Deti a mladí ľudia z celého Slovenska môžu vyhľadať pomoc - 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE: 

  • Linka pre deti a mládež - non-stop, bezplatná, anonymná podporná, informačná, preventívna, krízová a komunikačno-poradenská linka na tel. čísle 116 111

  • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti - non-stop, bezplatná, anonymná krízová linka na tel. čísle 116 000

  • On-line poradňa LDI: chat na webovej stránke: www.ldi.sk a www.odpisemeti.sk - každý deň od 18:00 do 22:00 hod. / email na: 116111@ldi.sk

  • Rodičovská poradňa LDI: Poradenská linka pre dospelých, ktorí volajú v záujme neplnoletého dieťaťa - každú stredu od 13:30 do 19:30 hod.

  • Sociálno-právna poradňa LDI: Poradenská linka pre dospelých volajúcich v záujme neplnoletého dieťaťa - každý štvrtok a sobotu od 13:30 do 19:30 hod. 
Viac informácií na: www.ldi.sk