24. 03. 2021 12:07

Bežné konflikty verzus šikana: Kedy už treba zasiahnuť?

Téme šikany sa venuje Nadácia Televízie Markíza.

Bežné konflikty a bežné doťahovanie sa detí v triede je bežné. Čo však už nie je bežné je šikana. A keď sa niekto stane jej svedkom alebo obeťou mal by s tým hneď niečo urobiť. A práve obetiam šikany a svedkom sa rozhodla Nadácia Televízie Markíza v spolupráci s Ministerstvom školstva a Linkou detskej istoty pomôcť. Projekt Odpíšeme ti je venovaný práve tejto téme.

Odbornou garantkou celého projektu je PeadDr. Petra Arslan Šinková a hovorí, že ak sa takéto niečo stane v triede, treba zakročiť. Záštitu nad projektom má Ministerstvo Školstva. „Šikanu vnímame celospoločensky, ale samozrejme, že aj v školách. My ju budeme vnímať cez oči žiaka, ale aj cez oči učiteľa," hovorí minister Branislav Gröhling.

Pozrite si reportáž magazínu Reflex: