20. 10. 2021 18:00

Nepodceňujme tému šikanovania, môže sa dotknúť každého

Čo si treba všímať?
Väčšina spoločnosti podlieha falošnej predstave, že šikanovanie je okrajový problém, ktorý sa týka iba obetí a agresorov. Hnacím motorom je pritom nevšímavosť okolia, ale aj všeobecná nevedomosť, ako šikanovanie riešiť, ale hlavne, ako mu predchádzať. Projekt Odpíšeme ti sa rozrastá o ďalšie formy, ktoré majú jediný cieľ – pomôcť detským obetiam šikanovania.