21. Feb. 2023 08:02

Ako sa ubrániť šikanovaniu v online priestore?

Fenomón kyberšikana sa tak deje kedykoľvek akdekoľvek...

Predchádzajúce ale aj aktuálne obdobie pandémie a s tým súvisiaca izolácia deti doma, online vyučovanie, to všetko prinieslo deťom a mladým ľudom ešte väčší priestor a čas strávený v online priestore. Fenomón kyberšikana sa tak deje kedykoľvek a kdekoľvek, často bez kontroly rodičov. Vedeli ste, že kyberšikana je trestný čin? Ako sa dá s kyberšikanou bojovať, ako jej predchádzať?