Pre deti

Čo robiť, ak som obeťou šikany?

Keď prežívaš takéto nepríjemné pocity, mal by si vedieť, že nikto ti nemá právo ublížiť , vysmievať sa ti alebo sa k tebe správať zle. Máš právo sa cítiť bezpečne.

Šikanovanie je vždy nesprávne , či sa deje v škole, vonku alebo na sociálnych sieťach.

  • Nezostaň v tom sám! Porozmýšľaj, komu sa môžeš vo svojom okolí zdôveriť, kto by sa vedel o teba postarať a zabezpečiť tvoju ochranu. Ubezpečujem ťa, že je dôležité to niekomu povedať, či už rodičom, priateľom, pani učiteľke... Aj v škole máš možnosť zájsť za pani psychologičkou, či iným odborníkom školy (sociálnym pedagógom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom), ktorí ti poradia čo ďalej.
  • Možno prežívaš pocity hanby a viny . Zapamätaj si, že to nikdy nie je tvoja vina, keď ti druhí ubližujú. Rovnako to nie je ani tvoja hanba, hanbiť by sa mali tí, čo ti ubližujú.
  • Nie je priateľom ten, čo ti ubližuje. Dobrí priatelia medzi sebou väčšinou vychádzajú, aj keď sú chvíle, keď sa pohádajú. Dobrý priateľ si však dokáže priznať chybu, ospravedlniť sa, vtedy môže priateľstvo pokračovať.

Polož si sám otázku, či môžeš považovať za priateľa toho, čo si z teba robí srandu pred ostatnými, prezradí tvoje osobné tajomstvá, s ktorými si sa mu zdôveril, kladie si podmienky k vášmu priateľstvu (napr. „...keď to neurobíš, už nie som tvoj kamarát.."), alebo nebodaj ti aj fyzicky ubližuje? Pokiaľ s tým neprestane aj napriek tomu, že si mu povedal ako ti je to nepríjemné a ako ti to ubližuje, preruš s ním čo najskôr kontakt.

Aké kroky môžem podniknúť, aby mi neubližovali:

  1. Porozmýšľaj nad tým, ako sa k tebe kamaráti správali. Niekedy si nemusia sami uvedomovať, že ti svojím správaním ubližujú.
  2. Neboj sa hovoriť o svojich pocitoch. Povedz im ako sa cítiš. Hovor o konkrétnych situáciách (napríklad „Som smutný, keď sa mi vysmievaš.", „Hnevá ma, keď do mňa stále strkáš.") Priateľ si tak môže uvedomiť, že jeho konanie je nevhodné a nesprávne.
  3. Pamätaj si, že keby si mu to chcel vrátiť späť, môžeš tak celú situáciu ešte zhoršiť.
  4. Preruš s nimi kontakt, keď ich nevhodné správanie bude ďalej pokračovať. Otvorene im povedz, že keď neprestanú, priateľstvo sa medzi vami skončilo.
  5. Nezostaň ticho! Prekonaj svoj strach a povedz to nejakému dospelému , čím dlhšie budeš čakať, môže to byť ešte horšie. Mlčanie si tí, čo ubližujú vyložia ako „tichý súhlas", aby v šikanovaní pokračovali.
  6. Pokiaľ ti niekto ubližuje na sociálnych sieťach, z ablokuj si ho , odstráň alebo zruš priateľstvo. Všetko si dobre zaznamenaj alebo si ulož správy , ktorými ti ubližovali. Tieto údaje ti môžu poslúžiť na zastavenie agresora.
  7. Pokiaľ máš pocit, že sa nevieš porozprávať s nikým koho vo svojom okolí poznáš, porozprávaj sa a nechaj si poradiť od odborníkov z Linky detskej istoty. Môžeš im zavolať alebo napísať na Linku pre deti a mládež 116 111 - toto bezplatné telefónne číslo je k dispozícii non-stop 24 hodín, 7 dní v týždni aj cez sviatky a môžeš tam zavolať anonymne tnz., že im nemusíš povedať ani svoje meno, ani odkiaľ voláš. Môžeš ich kontaktovať každý deň aj cez chat vždy od 18:00 do 22:00 hod. alebo im napíš na emailovú adresu: 116111@ldi.