Na tomto mieste nájdete materiály, ktoré sú súčasťou projektu ODPÍŠEME TI a ktoré pedagogickí pracovníci a všetci, ktorí pracujú s deťmi, môžu využiť pri komunikácii a rozvoji empatie a emocionálnych zručností detí, pri prevencii pred šikanovaním a pod.

K dispozícii máte komiks „Povedz to nahlas“ – príbeh Tamary a jej spolužiakov, aj návod a odporúčania na prácu s ním, ďalej sériu prevenčných plagátov na tému šikanovanie. Stiahnite a vytlačte si tie, ktoré sa Vám páčia, vyveste na chodbách školy alebo v triede, urobte osvetu medzi žiakmi.
Používate na školské zvonenie známe melódie? Skúste si stiahnuť a nastaviť ako zvonenie vo Vašej škole pesničku „Povedz to nahlas“ , ktorú špeciálne na podporu projektu ODPÍŠEME TI zložila obľúbená speváčka Jana Kirschner so Separom alebo si pozrite videoklip.

Rozprávajte sa s deťmi na tému šikanovania a o tom, že nikto nemá právo druhému ubližovať. Vysvetlite deťom, čo šikana znamená a ako sa prejavuje. Akým spôsobom sa pred šikanou môžu chrániť a komu sa môžu zdôveriť, keď ich niečo trápi alebo nevedia samy nájsť z náročnej situácie východisko.

Veríme, že aj tieto materiály budú pre Vás dobrou pomôckou v preventívnej činnosti pred šikanovaním či agresívnym správaním detí.

Dajte nám vedieť, ako ste využili naše materiály. V prípade otázok, námetov či zaujímavých postrehov a príkladov dobrej praxe Vašej školy nás kontaktujte cez kontaktný formulár Nadácie Markíza. .