23. Feb. 2023 11:02

Poznáte sériu kníh Mami, oci...? Nech sa páči, zoznámte sa!

Rozvíjajme u detí empatiu a sociálne zručnosti. Pomôžme im zorientovať sa vo svojich emóciách.

U predškolákov a detí mladšieho školského veku odporúčame na rozvoj emocionálnej inteligencie a predchádzaniu šikane knižné publikácie našej odbornej garantky z projektu Odpíšeme ti – detskej psychologičky PaedDr. Petry Arslan Šinkovej: Mami, oci, poďme sa porozprávať a Mami, oci, objímte ma, ktoré sú dostupné v kníhkupectvách. V publikáciách, ktoré vyšli vo vydavateľstve Fortuna Libri, deti nájdu nielen príbehy o šikane, ale spolu s učiteľmi a rodičmi aj návody a tipy ako dané situácie riešiť a ako nájsť spoločne riešenie ich problémov.

Prostredníctvom knižných publikácií – príbehov a obrázkov sa dieťa dokáže stotožniť s hlavnými postavami a získať nadhľad nad situáciou. Zároveň dokáže samé alebo s Vašou pomocou nájsť riešenie, vžiť sa do prežívania hlavných postáv a zhodnotiť ich konanie.

Z Nadácie Markíza knihy odporúčame všetkým rodičom, ktorí hľadajú možnosti, ako komunikovať s dieťaťom o jeho emóciách. Pomocou príbehov a rozhovorov s deťmi sa rozvíjajú ich emocionálne kompetencie a dá sa tak predchádzať aj sociálnopatologickým javom, ako je šikana.

Mami, oci, poďme sa porozprávať

Zaujíma vás, čo trápi vaše dieťa a ako mu klásť otázky, aby samo prišlo na to, čo mu pomôže?

Autorka poradí rodičom, ako viesť s dieťaťom rozhovor tak, aby sa rozvíjala jeho emocionálna inteligencia a kritické myslenie. Príbehy v knihe zamerané na priateľstvo, zdravé sebavedomie a vzťahy medzi deťmi sú kľúčom do detskej duše a pomôžu vám i vášmu dieťaťu získať iný pohľad na náročné situácie a nájsť z nich východisko.

Knihu kúpite TU

Mami, oci, objímte ma

Každý z nás sa niekedy bojí, pociťuje strach a úzkosť. Ako pomôcť dieťaťu?

V knihe sú tri príbehy, pomocou ktorých deti nájdu v sebe odvahu a dokážu si poradiť so strachom. Príbehy oveľa viac ako poúčanie pomáhajú deťom vcítiť sa do situácie, orientovať sa v nej a nájsť z nej východisko. Rodičom ponúka kniha odporúčania a rady, ako pomôcť dieťaťu na ceste k odvahe, ako ho podporiť a ako sa správne pýtať, aby sa nám zdôverilo. Rozvíjajte emocionálnu inteligenciu dieťaťa, prečítajte si príbehy o strachu a odvahe, spoločne, s láskou a v objatí.

Knihu kúpite TU

Mami, oci, bojím sa

Ako zvládnuť náročné obdobie?

Ako komunikovať s deťmi o koronavíruse?

Ako im pomôcť zvládnuť obavy a vysvetliť pravidlá?

Príbehy v knižke Mami, oci, bojím sa pomáhajú deťom pochopiť to, čo cítia a ponúkajú im riešenia a odpovede na ich otázky. Nájdete v nej odporúčania a rady, ako upokojiť dieťa, ale aj to, ako s ním komunikovať tak, aby cítilo vaše prijatie, pochopenie a lásku.

Knihu kúpite TU