14. Dec. 2023 03:12

Ako sa starať o duševné zdravie detí

Prečítajte si odporúčania psychologičky Petry Arslan - Šinkovej.

Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť:

· spokojné dieťa predovšetkým potrebuje spokojného rodiča. Myslite na seba a na svoje duševné zdravie.

· dieťa potrebuje cítiť, že je bezpodmienečne milované a prijímané (aj keď sa naňho hneváte )

· učte dieťa vyjadrovať svoje pocity - nie je správne, aby ich potláčalo,. Všetko, čo cíti je v poriadku... aj hnev...pomôžte mu vlastným príkladom korigovať jeho správanie a ako zvládať aj silné emócie.

· zaveďte si doma rituál - napr. všetci členovia rodiny spoločne večerajte a rozprávajte sa, čo ste v daný deň zažili. Čo si dnes zažil, čo ťa potešilo? Zažil si aj niečo nepríjemné?

· nájdite si na dieťa čas každý deň aspoň 30 minút. Buďte tu len pre svoje dieťa. Vypnite mobil, neodbiehajte k domácim prácam, nemyslite na povinnosti...nalaďte sa na svoje dieťa a strávte s ním čas.

Čo deti potrebujú od svojich rodičov

· Spokojného rodiča. Myslite na seba a na svoje duševné zdravie. Iba spokojný rodič má spokojné dieťa.

· Bezpodmienečnú lásku a prijatie. Aj keď sa na dieťa hneváte :-) Dieťa potrebuje cítiť, že ho ľúbite, aj vo chvíľach, keď sa nespráva podľa Vašich predstáv.

· Buďte dieťaťu vzorom ako zvládať aj silné emócie. Dieťa sa od vás učí ako reagovať vo vypätých momentoch. Deti sú našim zrkadlom.

· Rituál a spoločné chvíle. rozprávajte sa o svojich zážitkoch počas dňa, zaujímajte sa o to, čo zažíva a cíti Vaše dieťa. Dieťa v akomkoľvek veku potrebuje Vašu pozornosť a čas.

· Aspoň 1 x denne minimálne 30 minút času a pozornosti pre svoje dieťa. Nemyslite na svoje povinnosti, vypnite mobil a buďte tu len pre Vaše dieťa.

· Venujte dieťaťu 15 dôležitých minút počas dňa: - 5 minút hneď po prebudení, 5 minút, keď príde domov zo školy alebo keď vyzdvihneme dieťa zo škôlky, 5 minút predtým ako ide spať

· Objatie a dotyky. Aspoň 5 - 8 dotykov počas dňa: objatie, pohladenie, potľapkanie po pleci,,,,

· Pocit istoty a bezpečia. Deti potrebujú rodiča, o ktorého sa môžu oprieť.

· Dôveru. Dieťa potrebuje cítiť, že sa kedykoľvek na Vás môže obrátiť. Nemoralizujte a neodsudzujte dieťa. Diskutujte o Vašich rozdielnych názoroch.

· Rešpekt. Berte svoje dieťa vážne, akokoľvek banálne sa Vám zdajú byť jeho problémy, preňho sú dôležité a potrebuje Vás.

· Reálne očakávania. Nepreceňujte a nepodceňujte Vaše dieťa. Dôverujte v jeho schopnosti, povzbudzujte ho.

· Hranice a pravidlá. Dajte dieťaťu možnosť výberu. Buďte dôsledný. Hranice a pravidlá dávajú dieťaťu pocit istoty a bezpečia.

· Možnosť prekonávať prekážky a malé frustrácie. Budujte tak u dieťaťa jeho psychickú odolnosť.

· Zodpovednosť. Ukážte mu prirodzené a logické dôsledky jeho rozhodnutia a správania. Učíte ho tak prevziať zodpovednosť za svoje správanie.

· Povzbudenie a dôveru. Dieťa potrebuje cítiť, že má vo Vás oporu, aj keď sa mu nedarí. Zároveň potrebuje cítiť, že s Vami môže rátať a kedykoľvek sa na Vás môže obrátiť.